Prowadzący:

 

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd

Specjalista w zakresie Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

 

Dr n. med. Anna Szalcunas

Specjalista w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

Rozpoczęcie kursu:

11 październik 2023

Zakończenie kursu:

12 październik 2023

 

Koszt kursu:
do 28 września 2024 – 3700 zł
po 28 września 2024 – 4000 zł

Zarys Programu:

Metody obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych

– zdjęcia RTG- pantomograficzne, cefalometryczne oraz czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych – metody wykonywania i analizy

– badanie USG

– badanie tomografii komputerowej- TK

– badanie MRI- protokoły badania, interpretacja.

– Diagnostyka obrazowa w wybranych patologiach stawów skroniowo-żuchwowych

– metody diagnostyczno – lecznicze stawów skroniowo-żuchwowych- artrocenteza, artroskopia stawów skroniowo-żuchwowych.

– Anatomia kliniczna i funkcjonalna stawów skroniowo-żuchwowych