Kurs zaawansowany dla:

 • Fizjoterapeutów

 • Neurologopedów

Prowadzący:

Barbara Sambor

Dr Barbara Sambor

 Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

 Rozpoczęcie kursu:

9 września 2023

Zakończenie:

10 września 2023

Zapisz się

Koszt kursu:

do 9 sierpnia 2023 r. – 2700 zł
po 9 sierpnia 2023 r. – 3000 zł

Plan Szkolenia

 1. Diagnostyka funkcjonalna zaburzeń Stawów Skroniowo-Żuchwowych
 2. Podejście biomechaniczne w zespołowym leczeniu Dysfunkcji UCNŻ.
 3. Fizjoterapia oro-facjalna w dysfunkcjach układu stomatognatycznego.
 4. Ocena nerwów czaszkowych.
 5. Algorytmy postępowania fizjoterapeutycznego w bruksiźmie  w bólach głowy pochodzenia stomatognatycznego.

Praktyka:

 • Elementy terapii manualnej w fizjoterapii stomatognatycznej.
 • Techniki powięziowo-mięśniowe.
 • Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii czaszkowo-żuchwowej.
 • Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego w zablokowaniu krążka stawowego i przygotowanie szyny tymczasowej.
 • Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa, żuchwowo-gnykowa, ustno-twarzowa- rehabilitacja.
 • Ból w obszarze ustno-twarzowym – wnioskowanie kliniczne.
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – diagnostyka i elementy terapii z respektem dla SSŻ.
 • Współpraca w zespole wielospecjalistycznym w przypadku występowania zaburzeń UCNŻ.