Neuromobilizacje w dysfunkcjach czaszkowo – żuchwowych oraz fizjoterapia w ortognatyce

Prowadzący:

 Rozpoczęcie kursu:

1 marca 2024

Zakończenie:

3 marca 2024


18 punktów edukacyjnych

Zapisz się

Koszt kursu:
do 20 luty 2024 r. – 3900 zł
po 20 luty 2024 r. – 4200 zł

Curriculum kursu

Pobierz Curriculum kursu