Planowanie leczenia ortodontyczno – protetycznego pacjentów z dysfunkcją URNŻ

Prowadzący:

Dr Barbara Czerwińska-Niezabitowska

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Rozpoczęcie kursu:

24 październik 2020

Zakończenie:

25 październik 2020


16 punktów edukacyjnych

  Zapisz się

Koszt kursu:
do 30 września 2020 r. – 3300 zł
po 30 września 2020 r. – 3600 zł