Szkolenia w systemie CRANIA

Stomatognatyczna II/S

22-23 kwiecień 2023

Stomatognatyczna II/S

9-10 września 2023

Stomatognatyczna II/F

Stomatognatyczna I/S

17-18 czerwiec 2023

Stomatognatyczna I/S

7-8 październik 2023

Diagnostyka Obrazowa SSŻ