REHABILITACJA W STOMATOLOGII – Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym – kurs podstawowy

Prowadzący:

 

Dr Barbara Czerwińska-Niezabitowska
 
Dr n. med. Krzysztof Dowgierd

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

 

Rozpoczęcie kursu:

22 czerwiec 2024

Zakończenie:

23 czerwiec 2024


16 punktów edukacyjnych

 

Koszt kursu:
do 15 maja 2024 – 4000 zł
po 15 maja 2024 – 4500

 

Plan Szkolenia

 1. Diagnostyka różnicowa zaburzeń Stawów Skroniowo-Żuchwowych
 2. Podejście biomechaniczne w zespołowym leczeniu Dysfunkcji UCNŻ
 3. Prezentacja przypadków własnych pacjentów dorosłych z dysfunkcją UCNŻ z zastosowaniem szyn zgryzowych oraz terapii okluzyjnej w aspekcie kompleksowej współpracy ortodonty, protetyka, stomatologa ogólnego, fizjoterapeuty, neurologopedy.
 4. Terapia edukacyjna jako ważny element psychoterapii – kiedy kierować do specjalisty?
 5. Zasady Manualnej Funkcjonalnej Analizy (MFA) wg A. Bumanna i ich przydatność w praktyce lekarza dentysty, fizjoterapeuty- prezentacja, praktyczne uwagi.

Dzień I:

Praktyka

 • Praktyczny pokaz badania MFA stawów skroniowo-żuchwowych, badania palpacyjnego mięśni oraz analizy posturalnej.
 • Przypadki leczenia ortodontycznego oraz współpraca z fizjoterapeutą w postępowaniu z pacjentem z dysfunkcją UCNŻ.
 • Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii czaszkowo-żuchwowej
 • Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa, żuchwowo-gnykowa, ustno-twarzowa- rehabilitacja
 • Ból w obszarze ustno-twarzowym, bóle głowy pochodzenia stomatognatycznego – wnioskowanie kliniczne.
 • Odcinek szyjny kręgosłupa – diagnostyka i elementy terapii z respektem dla SSŻ
 • Współpraca w zespole wielospecjalistycznym w przypadku występowania zaburzeń URNŻ- siedem kroków do podjęcia decyzji o konsultacji.
 • Zasady współpracy stomatologa, fizjoterapeuty, neurologa, laryngologa, logopedy, psychologa, okulisty, chirurga szczękowego w leczeniu pacjentów z dysfunkcją czaszkowo-żuchwową.

Dzień II:

Praktyka:

 • Zajęcia praktyczne z badania stawu skroniowo- żuchwowego wg Bumanna (manualna funkcjonalna analiza – MFA) / wykonywane na sobie nawzajem przez uczestników warsztatów.
 • Praca uczestników warsztatu z łukiem twarzowym, rejestracja CR wg Girrbacha i Hinza, rejestracja kąta strzałkowego i kąta Benneta. Zasady wykonania szyny.
 • Prowadzenie kłowe.
 • Praktyczne zajęcia z badania palpacyjnego mięśni i analizy posturalnej. / wykonywane na sobie nawzajem przez uczestników.
 • Metody fizjoterapeutyczne w rehabilitacji stomatognatycznej.
 • Kliniczna diagnostyka i planowanie leczenia u pacjenta z dysfunkcją URNŻ.